Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 12 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Gorinchem der - Gorinchem 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Conferentie van den H. Nicolaas van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Gorinchem 1855 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Gemiloes chassodiem Gorinchem 1895 joods Joden
Hulpbank te Gorinchem Gorinchem 1854 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Gorinchem Gorinchem 1849 joods Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Gorinchem Gorinchem 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Gorinchem Gorinchem 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Gorinchem Gorinchem 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging De Werkinrichting Gorinchem 1876 Werklozen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Gorinchem Gorinchem 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot ziekenverpleging Gorinchem 1899 protestants Zieken
Vrouwenvereeniging Dorcas Gorinchem 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Aantal verenigingen: 12 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.