Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 25 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Conferentie van den H. Johannes de Doper van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Gouda 1849 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Gouda Gouda 1857 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Vereeniging Gouda 1878 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Gemiloes chassodiem Gouda 1859 joods Joden
Genootschap tot nut van vrouwen "Moederlijke Liefdadigheid" Gouda 1899 Kraamvrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Gouda Gouda 1810 neutraal Gehandicapten
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Gouda 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging Dorcas Gouda 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Liefdadigheids-Vereeniging Gouda 1865 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Gouda Gouda 1786 neutraal Ambachtslieden, Armen algemeen, Jeugd 6-12, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Gouda Gouda 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Gouda Gouda 1891 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Gouda Gouda 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Gouda Gouda 1900 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Tabitha Gouda 1899 protestants Armen algemeen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging Armenzorg, te Gouda Gouda 1897 Armen algemeen
Vereeniging "Centraal Israëlitisch Oude-Mannen en Vrouwenhuis voor Nederland en de koloniën" Gouda 1892 joods Joden, Ouderen
Vereeniging Hulpbetoon aan Eerlijke en vlijtige armoede, te Gouda Gouda 1845 Armen algemeen
Vereeniging Kinderbewaarplaatsen Gouda 1899 Jeugd 0-6
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Gouda Gouda 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot bereiding en uitreiking van economische soep genaamd Vriendschap en Weldadigheid Gouda 1803 neutraal Armen algemeen Mannen
Vereeniging "Tot Heil des Volks", afdeling Gouda Gouda 1866 protestants Armen algemeen, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen
Vereeniging van de H. Elisabeth Gouda 1868 rooms-katholiek Zieken Vrouwen
Vereeniging voor wijkverpleging Gouda 1897 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Werkinrichting tot wering der bedelarij te Gouda Gouda 1849 neutraal Ouderen, Werklozen, Zieken
Aantal verenigingen: 25 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.