Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 8 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Maatschappij tot Nut der Israƫlieten in Nederland, afdeling Hoogeveen Hoogeveen 1867 joods Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Hoogeveen Hoogeveen 1814 neutraal Armen algemeen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Hoogeveen Hoogeveen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Tryfosa Hoogeveen 1892 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging 'Dorcas' Hoogeveen 1868 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging 'Hoogeveen' tot bevordering van plaatselijke bloei en welvaart Hoogeveen 1863 Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging Liefdadigheid naar Vermogen Hoogeveen 1891 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot werkverschaffing te Hoogeveen Hoogeveen 1871 neutraal Armen algemeen, Jeugd 12-21, Werklozen
Aantal verenigingen: 8 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.