Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 17 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Raad van Armenzorg Kampen 1899 neutraal Armen algemeen
Christelijke Vrouwen-Vereeniging onder de kenspreuk Phil. IV:13 Kampen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Christelijke Vrouwen-Vereeniging "Wees een Zegen" Kampen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Commissie tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Kampen 1896 Kraamvrouwen
Conferentie van den H. Vincentius van Paulo (van de H. Vincentiusvereeniging) Kampen 1853 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Dames-Krans, De - Kampen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Dames Naaivereeniging Kampen 1894 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Dames-Vereeniging "Tiferes Awoudo" Kampen 1899 joods Armen algemeen Vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Kampen Kampen 1810 neutraal Gehandicapten
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Kampen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Kampen Kampen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Kampen Kampen 1892 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Kampen Kampen 1896 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Vereeniging "Bikoer Goulim" (Ziekenbezoek) Kampen 1884 joods Ambachtslieden, Joden, Kraamvrouwen, Zieken
Vereeniging "Hulpbank voor Minvermogenden" Kampen 1876 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Kampen Kampen 1853 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Zieken-hulpvereeniging Kampen 1899 Zieken
Aantal verenigingen: 17 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.