Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 43 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Leiden der - Leiden 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Bijzondere Raad Leiden van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Leiden 1848 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Centraal Isräelietisch Wees- en Doorgangshuis te Leiden 'Machaseh Lajethomiem' ('Toevlucht voor wezen') Leiden 1889 joods Joden, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Christelijke Vereeniging voor Ziekenverpleging "Het Diaconessenhuis" te Leiden Leiden 1897 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Christelijke Wijkvereniging "Levendaal" Leiden 1873 protestants Zieken
Conferentie van de HH. Franciscus en Dominicus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Leiden 1849 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Maagd van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Leiden 1848 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Petrus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Leiden 1846 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Leiden Leiden 1892 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Leiden Leiden 1810 neutraal Gehandicapten
Leidsche maatschappij van weldadigheid, ter voorkoming van verval tot armoede Leiden 1817 neutraal Arbeiders, Armen algemeen, Jongens, Meisjes
Leidsche Studenten-Geheelonthouders Vereeniging Leiden 1893 Alcoholisten Mannen en vrouwen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Leiden Leiden 1786 neutraal Armen algemeen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Leiden Leiden 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Leiden Leiden 1892 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden in tijd van oorlog, comité Leiden van de - Leiden 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Leiden Leiden 1857 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
N.V. Leidsche Bouwvereeniging Leiden 1873 Arbeiders
Pieuse Godsdienstige Vereeniging onder den naam Gemiluth chasadim oubikur gaulim te Leiden Leiden 1843 joods Joden
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Leiden Leiden 1845 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Leiden Leiden 1899 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
St. Elisabeths-Vereeniging Leiden 1861 rooms-katholiek Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging Armenzorg Leiden 1890 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging Dorcas Leiden 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "Het Doorgangshuis voor Ongehuwde moeders te Leijden" Leiden 1882 Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging Hulpbetoon Israëlitische Zieken Leiden 1899 joods Joden, Zieken
Vereeniging "Israëlitische Weezen-Corporatie" te Leiden Leiden 1876 joods Joden, Wezen
Vereeniging Liefdewerk van de Heilige Cunera Leiden 1856 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Meisjes, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Leiden Leiden 1850 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging Schoolkindervoeding te Leiden Leiden 1894 Jeugd 6-12
Vereeniging "Stille Armoede" Leiden 1899 Ouderen, Zieken
Vereeniging tot bevordering van den bouw van Werkmanswoningen Leiden 1891 neutraal Arbeiders
Vereeniging tot Heil der Armen Leiden 1837 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot instandhouding van Frankenhuysen's Opvoedings-Gesticht te Montfoort voor Protestantsche verwaarloosde kinderen, afdeling Leiden Leiden 1851 protestants Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen
Vereeniging tot instandhouding van het Kolff-fonds Leiden 1881 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Weduwen, Wezen
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Kraamvrouwen Leiden 1886 Kraamvrouwen Medici, Studenten
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen te Leiden Leiden 1852 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging tot verbetering van de volksgezondheid te Leiden Leiden 1867 Zieken Medici
Vereeniging tot verzorging van kleine kinderen Leiden 1886 Jeugd 0-6
Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Visschers der Reederijen te Katwijk aan Zee en te Noordwijk aan Zee Leiden 1860 Weduwen, Wezen Vissers
Vereeniging: Uit Liefde Leiden 1899 Armen algemeen
Vereeniging van de H. Anna Leiden 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Zusterkring Leiden 1893 protestants Alcoholisten Vrouwen
Aantal verenigingen: 43 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.