Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 9 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Lochem der - Lochem 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Christelijke Jongedochters-vereeniging Lochem 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Dames-vereeniging Dorcas te Lochem Lochem 1859 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Lochem 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Kookcommissie, De - Lochem 1899 Kraamvrouwen, Zieken
Kraamvrouwenvereeniging Lochem 1899 Kraamvrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Lochem Lochem 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging "het Ziekenhuis" Lochem 1888 Zieken Mannen en vrouwen
Vereniging St. Gudula-Gesticht Lochem 1900 rooms-katholiek Meisjes, Verwaarloosde kinderen
Aantal verenigingen: 9 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.