Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 10 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Conferentie van de H. Maria Onbevlekt Ontvangen van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Monnickendam 1854 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Monnickendam Monnickendam 1810 neutraal Gehandicapten
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Monnickendam Monnickendam 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Monnickendam Monnickendam 1890 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging Dorcas Monnickendam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Kindervoeding Monnickendam 1899 Jeugd 6-12
Vereeniging tot het verschaffen van kleeding Monnickendam 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot uitdeling van in de melk gekookte gort te Monnickendam Monnickendam 1811 neutraal Armen algemeen
Vereeniging voor Moederlijke Weldadigheid te Monnickendam Monnickendam 1838 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Vereniging Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige Armoede te Monnickendam Monnickendam 1853 Armen algemeen
Aantal verenigingen: 10 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.