Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 28 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Nijmegen der - Nijmegen 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Bijzondere Raad Nijmegen van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Nijmegen 1847 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen
Christelijke Jongedochters-vereeniging "Tabitha" Nijmegen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Conferentie van den H. Laurentius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Nijmegen 1850 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Stephanus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Nijmegen 1848 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Nijmegen Nijmegen 1859 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-vereeniging tot het verleenen van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen Nijmegen 1899 Kraamvrouwen Vrouwen
Hulpvereniging het Nijmeegsche Diaconessenhuis Nijmegen 1844 protestants Jeugd 6-12, Meisjes, Ouderen, Vrouwen (algemeen), Zieken Mannen en vrouwen
Lutherse Vrouwen Vereeniging Nijmegen 1862 protestants Armen algemeen Vrouwen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Nijmegen Nijmegen 1817 neutraal Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Nijmegen Nijmegen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Moederlijke Weldadigheid Nijmegen 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk)
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Nijmegen Nijmegen 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Patronessen Vereeniging toegevoegd aan H.H. diakenen der Nederd. Herv. gemeente Nijmegen 1894 protestants Armen algemeen Vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Nijmegen Nijmegen 1895 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
St. Elisabeths-Vereeniging Nijmegen 1894 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging "Dorcas" Nijmegen 1838 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "het Protestantsche Ziekenhuis" Nijmegen 1889 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Vereeniging "Hulpbank te Nijmegen" Nijmegen 1862 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging "Hulpbetoon" Nijmegen 1886 neutraal Armen algemeen
Vereeniging "Humanitas", Nederlandsche Vereeniging tot verzorging en ondersteuning van ouder- en havenlooze kinderen "Veel kleintjes maken eene groote" Nijmegen 1887 Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Nijmegen Nijmegen 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen te Nijmegen Nijmegen 1854 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging tot opneming en opvoeding van verwaarloosde Weezen Nijmegen 1869 protestants Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging tot Patronaat over de Armen Nijmegen 1848 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Vereeniging tot uitreiking van brood en koffie aan behoeftigen Nijmegen 1899 Armen algemeen
Weldoen zij ons doel Nijmegen 1892 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Werkinrichting Nijmegen 1850 Armen algemeen, Werklozen
Aantal verenigingen: 28 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.