Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 10 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Conferentie van den H. Christophorus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Roermond 1859 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Diocesane Bond van R.K. Drankbestrijdersvereenigingen in het bisdom Roermond Roermond 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen en vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Roermond Roermond 1822 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Roermond, comité Roermond Roermond 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Roermond Roermond 1867 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Roermonds genootschap tot leniging van armoede Roermond 1853 Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Roomsch-Katholieke vereeniging tot bestrijding van het drankmisbruik, onder patronaat van den heiligen Christophorus, genaamd "Het Kruisverbond" te Roermond Roermond 1899 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen Roermond 1894 rooms-katholiek Arbeiders
Vereeniging van de H. Elisabeth Roermond 1870 rooms-katholiek Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging Weldadigheid Roermond 1876 Armen algemeen
Aantal verenigingen: 10 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.