Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 31 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Schiedam der - Schiedam 1875 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Bijzondere Raad Schiedam van de Vereeniging van de H. Vincentius van Paulo Schiedam 1857 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Comité voor Wijkverpleging Schiedam 1898 Zieken
Conferentie van de H. Liduina van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Schiedam 1866 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Joannes den Dooper van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Schiedam 1857 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Schiedam 1847 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Schiedam 1860 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "Onze verwachting is van den Heere" Schiedam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Schiedam Schiedam 1810 neutraal Gehandicapten
Jongedameskrans "Helpt elkander" Schiedam 1895 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Jongedochters-vereeniging: Martha Schiedam 1890 protestants Verwaarloosde kinderen, Wezen Meisjes
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Schiedam Schiedam 1797 neutraal Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Schiedam Schiedam 1819 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Meisjes-vereeniging Tabitha Schiedam 1890 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Schiedam Schiedam 1892 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandschen Protestantenbond, afdeling Schiedam Schiedam 1874 protestants Armen algemeen, Ouderen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Schiedam Schiedam 1868 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Oud-Katholieke Vereeniging "Tabitha" voor Armenzorg Schiedam 1891 Armen algemeen Mannen en vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Schiedam Schiedam 1885 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsch gezelschap "Dorcas" Schiedam 1840 protestants Armen algemeen Vrouwen
St. Anna-Vereeniging Schiedam 1899 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging Charitas Schiedam 1890 Armen algemeen
Vereeniging: Het Mosterdzaadje Schiedam 1890 Gehandicapten Vrouwen
Vereeniging "H. Liduina" Schiedam 1870 rooms-katholiek Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Schiedam Schiedam 1867 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tegen Bedelarij Schiedam 1899 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot het verschaffen van goede woningen aan minvermogenden te Schiedam Schiedam 1854 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging tot instandhouding van Frankenhuysen's Opvoedings-Gesticht te Montfoort voor Protestantsche verwaarloosde kinderen, afdeling Schiedam Schiedam 1851 protestants Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen
Vereeniging van de H. Elisabeth Schiedam 1899 rooms-katholiek Zieken Vrouwen
Vereeniging van de H. Maagd, voor kraamvrouwen en zieken Schiedam 1855 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging voor Schiedamsche Gezondheidskolonies Schiedam 1900 Jeugd 6-12, Zieken
Aantal verenigingen: 31 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.