Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 14 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Conferentie van den H. Joannes de Dooper van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Vlaardingen 1846 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Vlaardingen Vlaardingen 1810 neutraal Gehandicapten
Liefdedragers-Vereeniging Vlaardingen 1847 Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Vlaardingen Vlaardingen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Vlaardingen Vlaardingen 1892 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Vlaardingen 1894 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Dorcas Vlaardingen 1899 protestants Weduwen Vrouwen
Vereeniging "Hulp in Nood" Vlaardingen 1899 neutraal Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging: Nederlandsch Hervormde Diakonesseninrichting te Vlaardingen Vlaardingen 1899 protestants Zieken
Vereeniging Pro Juventute Vlaardingen 1900 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging tot oprigting en instandhouding van het Visschers weduwen- en weezenfonds Vlaardingen 1878 Weduwen, Wezen Vissers
Vereeniging voor Gezondheidskolonies te Vlaardingen Vlaardingen 1899 Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging voor Ziekenverpleging Vlaardingen 1896 neutraal Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen
Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik, Afdeeling Vlaardingen van den - Vlaardingen 1892 neutraal Alcoholisten
Aantal verenigingen: 14 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.