Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 25 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Zutphen der - Zutphen 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Zutphen 1849 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen Mannen
Damesgezelschap Concordia Zutphen 1852 neutraal Kraamvrouwen Meisjes, Vrouwen
Dames-vereeniging Dorcas Zutphen 1880 protestants Vrouwen (algemeen), Weduwen Vrouwen
Gemiloes chasodiem Zutphen 1885 joods Joden Mannen en vrouwen
Gereformeerde Jongedochters-vereeniging onder den naam: "Wees een zegen." Zutphen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Zutphen Zutphen 1810 neutraal Gehandicapten
Jonge Dames-Vereeniging: Het Goddelijk Kind Zutphen 1894 rooms-katholiek Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Vrouwen
Jongedochters-vereeniging Zutphen 1899 protestants Weduwen, Wezen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Zutphen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Kindervoeding Zutphen 1899 Jeugd 6-12
Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin, comité Zutphen Zutphen 1882 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Zutphen Zutphen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zutphen Zutphen 1888 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Zutphen Zutphen 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Protestantsche Inrichting van Weldadigheid Zutphen 1851 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Werklozen
Protestantsche Vereeniging van Spijsuitdeling aan behoeftigen Zutphen 1872 protestants Armen algemeen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Zutphen Zutphen 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
St. Elisabeths-Vereeniging Zutphen 1884 rooms-katholiek Kraamvrouwen, Ouderen, Zieken Vrouwen
Vereeniging "Hulpkas voor minvermogende Israëlieten" onder den naam van "Ezrath Israël" Zutphen 1875 joods Ambachtslieden, Joden, Werklozen
Vereeniging Kamer van Navraag te Zutphen Zutphen 1889 neutraal Armen algemeen
Vereeniging Moederlijke Liefdadigheid Zutphen 1828 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zutphen Zutphen 1850 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot het verschaffen van goede woningen aan de Arbeidersklasse te Zutphen Zutphen 1871 Arbeiders, Armen algemeen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Zutphen van den - Zutphen 1898 neutraal Alcoholisten
Aantal verenigingen: 25 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.