Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 23 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Zwolle der - Zwolle 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Conferentie van de H. Maagd en den H. Josef van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Zwolle 1848 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen, Het - Zwolle 1899 Kraamvrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Zwolle Zwolle 1810 neutraal Gehandicapten
Internationale Orde van Goede Tempelieren (I.O.G.T.) Zwolle 1893 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Zwolle Zwolle 1815 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Maatschappij van moederlijke weldadigheid te Zwolle Zwolle 1830 Kraamvrouwen Vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Zwolle Zwolle 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zwolle Zwolle 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zwolle "de Ster" Zwolle 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zwolle e.o. Zwolle 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Protestanten Bond, afdeling Zwolle (wijkverpleging van de - ) Zwolle 1874 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Zwolle Zwolle 1842 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Zwolle Zwolle 1894 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Vereeniging "Hulpbetoon" Zwolle 1873 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging Martha Zwolle 1897 Zieken Vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zwolle Zwolle 1856 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot het bezoeken van arme zieken Zwolle 1854 rooms-katholiek Zieken Vrouwen
Vereeniging tot verbetering der arbeiderswoning te Zwolle Zwolle 1860 Arbeiders
Vereeniging voor Kindervoeding Zwolle 1899 Jeugd 6-12
Vereeniging Weldadigheid Zwolle 1889 neutraal Armen algemeen
Vrouwenvereeniging, De - Zwolle 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Zwolle Zwolle 1840 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Aantal verenigingen: 23 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.