Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 105 pagina: 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen Amsterdam 1875 neutraal Arbeiders
Arbeidersvereeniging, De - Assendelft 1887 protestants Arbeiders, Protestanten (plaatselijk)
Bouwmaatschappij Concordia N.V. Amsterdam 1864 Arbeiders
Bouwvereeniging Maarssen 1871 Arbeiders
Bouwvereeniging Wormerveer 1873 Arbeiders
Bouwvereeniging, De - Groningen 1863 Arbeiders
Christelijke Volksbond Den Haag 1889 protestants Ambachtslieden, Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Commissie tot werkverschaffing Leeuwarden 1886 Arbeiders, Werklozen
Commissie van particulieren voor de werkinrichting Groningen 1890 Arbeiders, Werklozen
Eendracht tot werkverschaffing De Krim 1892 Arbeiders, Werklozen
Enschedésche Vereeniging ten doel hebbende het verstrekken van woningen aan den arbeidersstand Enschede 1861 Arbeiders
Genootschap tot verschaffing van werk, door aanbouw van vlas Grijpskerk 1849 Arbeiders, Werklozen
Haagsche Maatschappij voor Kosthuizen Den Haag 1877 Arbeiders
Hulpbetoon in wijk A gevestigd Hardinxveld 1899 Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Hulp in Nood; Vereeniging tot ondersteuning van Hulpbehoevenden Amsterdam 1899 Arbeiders, Weduwen, Werklozen
Kralingsche Armenzorg Kralingen 1890 protestants Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Leidsche maatschappij van weldadigheid, ter voorkoming van verval tot armoede Leiden 1817 neutraal Arbeiders, Armen algemeen, Jongens, Meisjes
Liefdadige Vereeniging van den H. Joseph Utrecht 1872 rooms-katholiek Arbeiders, Armen algemeen
Maastrichtsche Bouwvereeniging Maastricht 1877 Arbeiders
Maatschappij tot leniging en opbeuring van behoeftigen door het verschaffen van werk Breda 1850 Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Middelburg Middelburg 1793 neutraal Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Nijmegen Nijmegen 1817 neutraal Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Schiedam Schiedam 1797 neutraal Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Winschoten Winschoten 1833 neutraal Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen Mannen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden Utrecht 1850 Arbeiders, Armen algemeen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden, Derde - Utrecht 1860 Arbeiders, Armen algemeen
Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden, Tweede - Utrecht 1855 Arbeiders, Armen algemeen
Maatschappij voor Volkskeukens N.V. Amsterdam 1890 Arbeiders, Armen algemeen
N.V. Leidsche Bouwvereeniging Leiden 1873 Arbeiders
N.V. 's-Gravenhaagsche Volksgaarkeukens Den Haag 1869 Arbeiders
Oranje-Bond van Orde Utrecht 1893 protestants Arbeiders, Werklozen
Oranje-Bond van Orde, afdeling Amsterdam Amsterdam 1893 protestants Arbeiders, Dak- en thuislozen, Werklozen
Oranje-Bond van Orde, afdeling Utrecht Utrecht 1900 protestants Arbeiders, Dak- en thuislozen, Werklozen
Provinciaal Comité van Uitvoering Groningen 1893 Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen
Vaderlandsche Maatschappij Hoorn 1777 Arbeiders, Werklozen
Velpsche Vrouwen-vereeniging Velp 1899 protestants Arbeiders, Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging: Christelijke Volksbond Goes 1899 protestants Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging “Door arbeid tot verbetering” Leeuwarden 1894 Arbeiders
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Akkrum der - Akkrum 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Baarderadeel der - Baarderadeel 1896 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Bergum der - Bergum 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Doniawerstal der - Doniawerstal 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Ferwerderadeel der - Ferwerderadeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Franeker der - Franeker 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Gorredijk der - Gorredijk 1895 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Grouw der - Grouw 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Harlingen der - Harlingen 1899 Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Haulerwijk der - Haulerwijk 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Hennaarderadeel der - Hennaarderadeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Het Bildt der - Het Bildt 1894 Arbeiders, Werklozen
Aantal verenigingen: 105 pagina: 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.