Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 159 pagina: 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Bikoer Golim Utrecht 1895 joods Joden, Kraamvrouwen
Commissie tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Kampen 1896 Kraamvrouwen
Damesgezelschap Concordia Zutphen 1852 neutraal Kraamvrouwen Meisjes, Vrouwen
Dames-Vereeniging ter eere van het H. Hart van Jesus Bergen op Zoom 1899 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen Vrouwen
Dames-Vereeniging ter eere van het H. Sacrament en tot bezoeken van arme zieken onder het patronaat van de H. Elisabeth Deventer 1894 rooms-katholiek Jeugd 6-12, Kraamvrouwen, Ouderen, Zieken Vrouwen
Dames-vereeniging tot het verleenen van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen Nijmegen 1899 Kraamvrouwen Vrouwen
Dames vereeniging tot het verstrekken van voedzame spijs aan zieken en behoeftige kraamvrouwen. Middelburg 1899 Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Alblasserdam 1899 Kraamvrouwen Vrouwen
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van kraamvrouwen Zaandam 1899 Kraamvrouwen Vrouwen
Dames-Vereeniging van de H. Elisabeth Den Haag 1899 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen Vrouwen
Dames-Vereeniging van de H. Elisabeth Medemblik 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Dames-Vereeniging van de H. Elisabeth Weert 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen Vrouwen
Dames-Vereeniging van vrijzinnige richting "Armenzorg" Workum 1899 protestants Armen algemeen, Kraamvrouwen, Werklozen, Zieken Vrouwen
Dorcas Naarden 1847 protestants Armen algemeen, Kraamvrouwen Vrouwen
Dorcas Maastricht 1884 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dorcasvereeniging Papendrecht 1899 protestants Kraamvrouwen, Weduwen Vrouwen
Elisabeths-Vereeniging Goes 1897 rooms-katholiek Kraamvrouwen Vrouwen
Evangelisch Luthersch genootschap van vrouwelijke weldadigheid Delft 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Fonds tot ondersteuning van hulpbehoevenden Amsterdam 1883 Armen algemeen, Kraamvrouwen
Gebroederschap "Berith Ishac" (Verbond van Isaak) Amsterdam 1700 joods Armen algemeen, Joden, Kraamvrouwen
Gebroederschap Misjpat Habanot (regt der dochteren) Amsterdam 1833 joods Joden, Kraamvrouwen, Meisjes
Genootschap der Moederlijke Weldadigheid Middelburg 1839 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Genootschap der Moederlijke Weldadigheid Enschede 1834 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Genootschap Moederlijke Weldadigheid Leeuwarden 1830 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Genootschap tot het verleenen van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen Maarssen 1899 Kraamvrouwen
Genootschap tot Nut en Genoegen, afdeeling "Moederlijke Liefdadigheid" Assendelft 1857 Kraamvrouwen
Genootschap tot nut van vrouwen "Moederlijke Liefdadigheid" Gouda 1899 Kraamvrouwen
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige Israëlietische zieken en kraamvrouwen "Saädath Joledoth Wecholiem" Haarlem 1867 joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen, Het - Zwolle 1899 Kraamvrouwen
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige Nederlandsch-Israëlietische Kraamvrouwen onder de zinspreuk: 'Korethe Berith Wesaegnadath Joledoth' Amsterdam 1822 joods Joden, Kraamvrouwen Mannen en vrouwen
Genootschap van moederlijke Liefdadigheid Den Haag 1841 protestants Kraamvrouwen
Genootschap van Moederlijke Weldadigheid Maastricht 1829 Kraamvrouwen Vrouwen
Genootschap van moederlijke weldadigheid Groningen 1825 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk)
Genootschap van Moederlijke Weldadigheid Deventer 1876 Kraamvrouwen Vrouwen
Genootschap voor ondersteuning aan behoeftige Kraamvrouwen. Hilversum 1845 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Genootschap Voor Vrouwen Door Vrouwen Rotterdam 1809 Kraamvrouwen, Weduwen Vrouwen
Gnemiloes Gasodim (Beoefing der Weldadigheid) Dordrecht 1827 joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
H. Elisabeth-Vereeniging Schoonhoven 1899 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Hulpvereeniging voor de burgerlijke gemeente Maurik Maurik 1899 Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Kraamvrouwen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Zieken Mannen en vrouwen
Israëlietische Vereeniging tot steun van behoeftige kraamvrouwen Deventer 1887 joods Joden, Kraamvrouwen
Israëlietische vrouwenvereeniging "Menora Tehora" Groningen 1769 joods Armen algemeen, Joden, Kraamvrouwen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Israëlitische Vrouwenvereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Meppel 1854 joods Joden, Kraamvrouwen Vrouwen
Kookcommissie, De - Lochem 1899 Kraamvrouwen, Zieken
Kraamvrouwenvereeniging Lochem 1899 Kraamvrouwen
Kraamvrouwen-vereeniging Dalfsen 1899 Kraamvrouwen
Kraamvrouwenvereeniging Sneek 1899 Kraamvrouwen
Kraamvrouwen-Vereeniging Den Haag 1865 rooms-katholiek Kraamvrouwen Vrouwen
Kraamvrouwenvereeniging Harlingen 1899 Kraamvrouwen
Maatschappij tot verzachting van het lot van behoeftige kraamvrouwen, en hare pasgeboren kinderen in de provincie Noord-Brabant Den Bosch 1828 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Maatschappij tot verzachting van het lot van behoeftige kraamvrouwen, en hare pasgeboren kinderen in de provincie Noord-Brabant, afdeling Breda Breda 1828 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Aantal verenigingen: 159 pagina: 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.