Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 55 pagina: 1 2 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Amsterdamsche Vereeniging tot bestrijding der Prostitutie Amsterdam 1880 protestants Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Beth Palet Vereeniging tot redding van gevallenen Amsterdam 1880 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Centraal-Bond van Christelijk-Philantropische Inrichtingen in Nederland Amsterdam 1901 protestants Gehandicapten, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken
Christelijke Zusterkring Utrecht 1876 protestants Prostituees Vrouwen
Dames-Comité van de Vereeniging "het Doorgangshuis" Arnhem 1882 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Vrouwen
Dames-Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen. Rotterdam 1880 protestants Jeugd 0-6, Ongehuwde moeders, Prostituees Vrouwen
Damesvereeniging voor Boetvaardigen Amsterdam 1851 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Vrouwen
Leger des Heils. Het - Amsterdam 1887 protestants Alcoholisten, Dak- en thuislozen, Gevangenen, Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Jeugd 6-12, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen, Werklozen Mannen en vrouwen
Liefdewerk van den Goeden-Herder Amsterdam 1856 rooms-katholiek Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie Utrecht 1879 protestants Prostituees Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie, afdeling Haarlem Haarlem 1890 protestants Prostituees Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van het Jonge meisje, 'de Union' Utrecht 1882 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Amsterdam Amsterdam 1898 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Rotterdam Rotterdam 1893 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Utrecht Utrecht 1898 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', Locaal-Comité te Haarlem van de - Haarlem 1896 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn Den Haag 1883 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn, afdeling Haarlem Haarlem 1885 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
St. Hubertus-Vereeniging Amsterdam 1895 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
St. Magdalena-Vereeniging tot redding van gevallen R.C. Vrouwen Rotterdam 1884 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Stuiversbond voor den arbeid der zedelijke opheffing der vrouw Den Haag 1883 Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees Vrouwen
Vereeniging "Bethel", gesticht voor minderjarige, ontslagene gevangene of verwaarloosde en verlatene meisjes boven de zestien jaren Zetten 1861 protestants Meisjes, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging "de Blijmaar in woord en werk" Amersfoort 1899 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees
Vereeniging het "Asyl Steenbeek" Amsterdam 1847 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging "het Doorgangshuis" Arnhem 1882 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging Het Doorgangshuis Haarlem 1893 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging "Het Doorgangshuis" Den Haag 1883 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging "Het Doorgangshuis voor Ongehuwde moeders te Leijden" Leiden 1882 Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging Het Doorgangshuis voor vrouwen Utrecht 1886 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees
Vereeniging Liefdewerk van den Goeden Herder Delft 1857 rooms-katholiek Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging "Rhodé" Utrecht 1882 protestants Prostituees, Vrouwen (algemeen)
Vereeniging "Te Huis", Logement voor vrouwelijke personen te Amsterdam Amsterdam 1855 protestants Prostituees, Vrouwen (algemeen)
Vereeniging "Te Huis", Logement voor vrouwen Rotterdam 1882 protestants Prostituees, Vrouwen (algemeen) Mannen en vrouwen
Vereeniging "Te Huis" logement voor vrouwen Den Haag 1867 protestants Prostituees, Vrouwen (algemeen)
Vereeniging tot behoud van boetvaardige gevallene vrouwen, te Rotterdam Rotterdam 1849 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging tot behoud van boetvaardige gevallene vrouwen te Utrecht Utrecht 1853 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen Leeuwarden 1852 protestants Jeugd 0-6, Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen, afdeling Dordrecht Dordrecht 1854 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen, afdeling Harlingen Harlingen 1854 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen, commissie te Groningen Groningen 1881 protestants Jeugd 0-6, Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen te Amsterdam Amsterdam 1846 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen te Leiden Leiden 1852 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen te Nijmegen Nijmegen 1854 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging tot opbeuring van Boetvaardige gevallen vrouwen te Haarlem Haarlem 1852 protestants Jeugd 0-6, Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige zondaressen inzonderheid te 's-Gravenhage Den Haag 1851 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van "het Magdalenahuis" Zetten 1881 protestants Jeugd 0-6, Ongehuwde moeders, Prostituees
Vereeniging tot redding van gevallen vrouwen en verlaten kinderen Rotterdam 1883 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen Amsterdam 1886 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen, comité te Delft Delft 1899 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen, comité te Den Haag Den Haag 1900 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 55 pagina: 1 2 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.