Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 24 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Bond van Orde tot Hervorming, afdeling Groningen Groningen 1893 neutraal Armen algemeen, Werklozen, Zieken
Maatschappij tot verzachting van het lot van behoeftige kraamvrouwen, en hare pasgeboren kinderen in de provincie Noord-Brabant Den Bosch 1828 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Amsterdam 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Meerenberg" Bloemendaal 1893 Zieken
Patronaat over behoeftigen, als hersteld ontslagenen uit het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Franeker Franeker 1875 neutraal Geesteszieken
Patronaat voor behoeftige herstelde krankzinnigen in Noordholland Amsterdam 1863 Geesteszieken
Patronaat voor van krankzinnigheid herstelden Utrecht 1861 neutraal Geesteszieken Medici
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging in Zeeland 1900 protestants Alcoholisten Mannen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Friesland 1899 protestants Alcoholisten Mannen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Gelderland 1900 protestants Alcoholisten Mannen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Groningen en Drenthe 1895 protestants Alcoholisten Mannen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Noord-Holland 1900 protestants Alcoholisten Mannen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Overijssel 1900 protestants Alcoholisten Mannen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Utrecht 1896 protestants Alcoholisten Mannen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Zuid-Holland 1896 protestants Alcoholisten Mannen
Provinciaal Comité van Uitvoering Groningen 1893 Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen
Société Maternelle Maastricht 1811 Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging "de Stuers", afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1894 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging “Door arbeid tot verbetering” Leeuwarden 1894 Arbeiders
Vereeniging Pro Juventute Utrecht 1900 neutraal Gevangenen, Jeugd 12-21
Vereeniging tot het blijvend vestigen eener inrichting voor ooglijders in Limburg te Maastricht Maastricht 1897 Gehandicapten
Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland Rotterdam 1865 Gehandicapten Medici
Vereeniging tot Werkverschaffing aan Blinden Middelburg 1863 Gehandicapten
Zustervereeniging tot hulp der armen Rotterdam 1899 protestants Ouderen, Zieken Vrouwen
Aantal verenigingen: 24 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.