Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Zegen na Arbeid"

Naam Vereeniging "Zegen na Arbeid"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het doel bestaat in het verrichten van Evangelischen en philantropischen arbeid.'

Activiteit

'Ondersteund worden voornamelijk de kinderen, die de zondagscholen en kinderkerken der vereeniging bezoeken.'

Vergaderplaats

Tollensstraat 88 en 3e Oosterparkstraat 37 en 39.

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 388.