Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Dordrecht der -

Naam Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Dordrecht der -
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1879 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

art.1 der statuten van 1 april 1872: Het doel der Vereeniging is de verbetering van het lot der onvermogende vrouw uit den beschaafden stand, door aanmoediging en bevordering van haren kunst- en arbeidszin.' (Goossens)

Activiteit

art. 1 vervolg: 'De Vereeniging zoekt vrouwelijke nijverheid en talenten te ontwikkelen en te verbeteren, en de vruchten daarvan in den handel te brengen, door die tegen de waarde in te koopen en weder te verkoopen, door oprichting van depots of magazijnen, door het houden van tentoonstellingen-bazars of op andere wijze.'

De 'werksters' zouden anoniem blijven in tegenstelling tot die van "Arbeid Adelt".

De belangrijkste activiteit was en bleef de werkverschaffing aan thuiswerkende handwerksters. Bestelling voor en verkoop van handwerken vinden plaats via de depots, al dan niet gevestigd in een eigen winkel; ook op jaarlijks georganiseerde bazars worden artikelen verkocht.

Afdeling van

de Algemeenen Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", opgericht in 1872 en gevestigd te Den Haag

 

Bestuursleden

in 1879:

'de Dames: A. A.H. Essenius Greeff, geb. Slotenmaker,
pres.; C.J.A. van Dorsser, secr., M. de Kanter, geb. Sluiter, penn.;
S.C.R. 't Hooft en W. Verbroek van Nieuw-Beijerland, geb. van Lunteren.
Het depot wordt gehouden bij de Wed. van Dyk, Voorstraat D 95.-'

in 1899:

'Mej. C. van Wageningen, presidente.
Mej. J. van der Elst, vice-presidente.
Mej. M.M. Visser, Thesaurière.'

Verantwoording gegevens

Algemeen:

Gerard Pley, 'Uit beschaafde nood geboren. De Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Vereeniging "Tesselschade" 1872- 1898' in: Tweede jaarboek voor Vrouwengeschiedenis (Nijmegen 1981) 46-79 (Sunschrift 185).

Afdeling Dordrecht:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 868, 875.

ad bestuursleden;

Adresboek van Dordrecht 1879 en 1899