Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Hulp voor minvermogende weezen"

Naam Vereeniging "Hulp voor minvermogende weezen"
Alternatieve namen
  • Vereeniging "Hulp aan minvermogende Weezen" (Blankenberg)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1868 (oprichting)
Einddatum 1939 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

minvermogende Israëlitische Weezen van beider kunne te doen verplegen (Goossens)

Activiteit

het financieel mogelijk maken dat joodse wezen in joodse weeshuizen worden ingekocht

Vergaderplaats

In 1899: pand Weteringschans 122.

Koninklijk Besluit 14 januari 1871 nr. 8; 16 maart 1875 nr. 21; 31 maart 1896; 1899
Staatscourant

31-01-1871, 30-04-1875.

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
156
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 648.

gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan de archiefbeschrijving.

ad Koninklijk Besluit:

naast Goossens ook de Registers van de Staatscourant van 1896 en 1899.

Archief

Het archief van de Vereeniging Hulp aan minvermogende Weezen is gedeponeerd bij de de archieven van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge (NIHS) die onder toegangsnummer 714 worden bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Het archief bevat:

Notulen, 1869 - 1939;

Kopieboek, 1896 - 1910;

Ingekomen en minuten en concepten van uitgegane stukken, 1898 - 1899.