Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Vught

Naam Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Vught
Opmerkingen over naam meestal kortweg Christelijk Hulpbetoon genoemd
Plaats Vught
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 1847 (eerste vermelding)
Einddatum 1893 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'voor het Protestantisme te waken en werkzaam te zijn, door Protestanten, bijzonder behoeftige, tegen den invloed der Propaganda te beveiligen' (inleiding inventaris Chr. Hulpbetoon)

'voor het Protestantisme werkzaam zijn in het bijzonder door het verlenen van geldelijke steun aan Protestanten en Protestantse instellingen in de meest uitgebreide zin' (inleiding inventaris Vereeniging van Welstand)

Activiteit

Op lokaal niveau behulpzaam zijn bij het verwezelijken van de doelstellingen van de landelijke vereniging, hetgeen m.b.t. de armenzorg betekende:
'- door giften, of voorschotten zonder of tegen eene geringe rente, de belangen van hen, die zulks waardig zijn, zoo veel mogelijk voorstaan;
- medewerken, dat brave, minvermogende, Protestanten eigendom verkrijgen of behouden'

Afdeling van

de Protestantsche Vereeniging Christelijk Hulpbetoon, opgericht in 1844 te Den Bosch.

Verantwoording gegevens

De algemene gegevens zijn ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, de gegevens m.b.t. de afdeling Vught aan de inventarissen van het archief van Nederlandse Hervormde Gemeente Boxtel in het Brabants Historisch Informatiecentrum (laatste vermelding) en van het archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente Sint-Michielsgestel en Schijndel (eerste vermelding).

Archief

In het archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente Boxtel, 1657 – 1950, dat onder toegangsnummer 259 wordt bewaard in het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) bevinden zich
'Jaarrekeningen departement Vught van Protestantse Vereniging Christelijk Hulpbetoon' al dan niet 'met bijlagen' 1849-1873, met hiaten;

Kwitanties voor Protestantse Vereniging Christelijk Hulpbetoon, 1854 – 1862;

jaarverslagen Christelijk Hulpbetoon, 1891-1893.

Het archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente Sint-Michielsgestel en Schijndel, 1606 – 1969, dat onder toegangsnummer 258 eveneens wordt bewaard in het BHIC, bevat het 'Verzoek van kerkeraad aan Vereniging voor Christelijk Hulpbetoon, departement Vught, om financiële steun voor weduwe Brummen, 1847 - 1848.'