Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Moederlijke Liefdadigheid te Purmerend

Naam Vereeniging Moederlijke Liefdadigheid te Purmerend
Alternatieve namen
  • Maatschappij: "Moederlijke Weldadigheid" (Blankenberg)
Plaats Purmerend
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1828 (eerste vermelding)
Einddatum 1976 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

arme kraamvrouwen te ondersteunen

Activiteit

het verlenen van steun aan arme kraamvrouwen

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 797.

gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, ontleend aan de archiefbeschrijving

Gevraagde inlichting niet ontvangen Blankenberg c.s. hebben tijdens hun onderzoek voor de Gids de vereniging een vragenlijst gestuurd, maar geen enkele reactie daarop gehoord. In de Gids is daarom bij deze instelling vermeld dat de gevraagde inlichtingen niet ontvangen waren. Meer
Blankenberg c.s. schrijven in hun inleiding op de Gids (p. XVI), dat dit regelmatig voorkwam, maar zij gaan niet in op mogelijke verklaringen. We kunnen veronderstellen dat instellingen op hun privacy gesteld waren en het niet nodig vonden hun werkwijze en ondersteuningscriteria openbaar te maken. Naast geslotenheid kunnen er echter ook heel andere verklaringen zijn: misschien was een instelling gebrekkig georganiseerd of functioneerde niet meer op het moment dat de enquête ontvangen werd.

Archief

Het archief van de Vereniging Moederlijke Liefdadigheid te Purmerend 1828-1976 bevindt zich in het Waterlands Archief, Centrum voor Regionaal Historisch Onderzoek onder toegangsnummer 368 (0,75 m; plaatsingslijst).

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Waterlands Archief, Centrum voor Regionaal Historisch Onderzoek
Naam collectie Vereniging Moederlijke Liefdadigheid te Purmerend 1828-1976
Beheersnummer 368
Toegang plaatsingslijst
Omvang 0,75 m.
Notulen ja

Notulenboek, 1828-1898

Financiƫle stukken ja

Kasboeken, 1829-1908;

Overige stukken ja

Ontvangen bijdragen van behoeftigen, 1876-1914 (folio);