Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen en Weezen

Naam Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen en Weezen
Alternatieve namen
  • Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen (Goossens)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1887 (eerste vermelding)
Einddatum 1937 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Weduwen, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftige weduwen en weezen, onverschillig van welke gezindte, te ondersteunen. (Goossens)

Activiteit

het verstrekken van 'onderstand in geld'. (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 12 februari 1887 nr. 13
Staatscourant

17 april 1887

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
484
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 390.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Archief

Archiefstukken m.b.t. de Vereeniging tot ondersteuning aan weduwen en wezen van alle gezindten over de periode 1913-1937 bevinden zich in de rubriek Documentatie in het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.