Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Steun voor weduwen zij ons doel"

Naam Vereeniging "Steun voor weduwen zij ons doel"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1896 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Weduwen, Wezen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

'Behoeftige Weduwen, onverschillig van welke gezindte, door eene wekelijksche toelage in geld te steunen. Weduwen met Weezen genieten de voorkeur.' (Blankenberg)

Activiteit

De ondersteuning van arme weduwen vindt als volgt plaats:

‘De duur der ondersteuning is drie maanden (13 weken). De arbeid der Vereeniging kan zich over geheel Nederland uitstrekken. Een onderzoek wordt door eene Commissie van onderzoek, uit drie leden van het bestuur bestaande, ingesteld voor hulp wordt verstrekt; geregeld huisbezoek heeft niet plaats. Na onderzoek deelt de Commissie hare bevinding mede aan het Bestuur, dat dan naar omstandigheden handelt.’ (Blankenberg)

Eigen gebouw (adres)

Het kantoor van de vereniging was gevestigd op Oude Schans 49. (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 391.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • 'Kort verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Steun voor weduwen zij ons doel" ', in : Nieuw Israelietisch Weekblad, vol. 31, nr. 35 (Amsterdam 1896).