Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gebroederschap Chesed Weëmeth (Deugd en Waarheid)

Naam Gebroederschap Chesed Weëmeth (Deugd en Waarheid)
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1716 (oprichting)
Einddatum 1902 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het wasschen der lijken van overledenen der [Portugees-joodse] gemeente' (Calisch)

'Het volgens Israëlitisch gebruik reinigen en kisten der lijken' (Hillesum)

Activiteit

het volgens de Portugees-joodse riten reinigen en kisten van overleden geloofsgenoten

Afdeling van

Gebroederschap "Gemiluth Hassadim", opgericht in 1639 en eveneens gevestigd te Amsterdam (inventaris)

Bestuursleden

in 1850: Jacob van Eleazar Ferares, 'de oudste geestelijke van de Portugees-joodse gemeente, met nog zes anderen, onder de naam Velhos' (Calisch)

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 372-373. Uit echte bronnen bijeengebracht door [NSC]

ad doelstelling:

J.M. Hillesum, 'Vereenigingen bij de Portugeesche en Spaansche joden te Amsterdam in de 17e een 18de eeuw', in: Eerste Jaarboek der Vereeniging Amstelodanum (Amsterdam 1902) 173.

Gegevens ontleend aan de inventaris van het archief van de Portugees-Israëlitische Gemeente te Amsterdam, dat onder nr. 334 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Opmerkingen

Algemeen:

De door Calisch afzonderlijk behandelde joodse (ge)broederschappen die zich met het begraven van geloofsgenoten bezighielden en die alle in de database zijn opgenomen, onderscheidden zich volgens hem van die broederschappen die eigenlijk 'als begrafenisbussen of fondsen kunnen worden aangemerkt' en die hij dan ook buiten beschouwing heeft gelaten.

ad levensbeschouwing en laatste vermelding:

Hillesums mededelingen over de Portugees-joodse verenigingen slaan vooral op het functioneren daarvan in de 17de en 18de eeuw; alleen de ten tijde van de publicatie van zijn artikel nog bestaande verenigingen zijn in deze database opgenomen (in: Eerste Jaarboek der Vereeniging Amstelodanum uit 1902)

ad richtgroep:

stervenden en doden

ad relaties:

Gebroederschap Chesed Weëmeth sloot zich in de tweede helft van de 19e eeuw mogelijk aan bij de gebroederschap Menachem Abelim, waarmee het een soort federatie van bestaande joodse begrafenisbroederschappen vormde. (Calisch)

Overigens wijkt dit af van de informatie uit de bovengenoemde inventaris van het archief van de Portugees-Israëlitische Gemeente.