Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap Meschiebath neefesz (Lafenis der ziel) te Leeuwarden

Naam Genootschap Meschiebath neefesz (Lafenis der ziel) te Leeuwarden
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 1882 (eerste vermelding)
Einddatum 1882 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de godsdienstzin te bevorderen en geldelijke uitkeringen te doen aan de armen

Activiteit

het bevorderen van de godsdienstzin en het geven van geld aan de armen

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan het 'Reglement van het Pieus Genootschap Mesjibath Nefisj te Leeuwarden' (Br.Ros Regl.J-8 circa 1882) dat zich bevindt in het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates: 1726-1943) van de 'Bibliotheca Rosenthaliana', een van de bijzondere collecties van de universiteit van Amsterdam.