Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van het Jonge meisje, 'de Union'

Naam Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van het Jonge meisje, 'de Union'
Opmerkingen over naam van 1882 tot 1893
Alternatieve namen
  • Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de belangen der jonge meisjes ((1893 tot 1957))
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1882 (oprichting)
Einddatum 1977 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Meisjes, Prostituees
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

de bescherming van het jonge meisje "dat eenzaam is, of in gevaar verkeert, welke ook haar Nationaliteit, Godsdienst, beroep of stand"

Activiteit

'Zij [Union] tracht haar doel te bereiken o.a.

a. door het houden van bijeenkomsten met jonge meisjes, ten einde haar geest te ontwikkelen en op te heffen, zedelijken invloed op haar uit te oefenen, en het hoogere leven bij haar op te wekken.

b. door inlichtingen in te winnen en te verstrekken omtrent personen, bij wie jonge meisjes in eene of andere dienstbetrekking wenschen te treden.

c. door jonge meisjes te beschermen en te waarschuwen, waar zij door verkeerde invloeden van buiten, of wel door armoede, luiheid, verlatenheid en opschik, in gevaar zijn een prooi der zonde te worden.

d. door het oprichten en steunen van Vrouwen-tehuizen, verhuur-bureau's en adressen, die het bestuur der Vereeniging gratis verstrekt aan alle leden.' (Blankenberg)

Aangesloten bij

de Union Internationale des Amies de la  Jeunes Fille, opgericht in 1877 en gevestigd te Neuchatel

Heeft als afdeling(en)

heeft in 1899 afdelingen in 7 steden, te weten: Utrecht zelf, Groningen, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Amsterdam, Arnhem en Maastricht. (Blankenberg)

Oprichters

Baronesse Vredenburch-van Lijnden nam, als voorzitster van de Utrechtse zusterkring het initiatief tot de oprichting

Vergaderplaats

'De landelijke vereniging was in Utrecht gevestigd: aan de Herenstraat nr. 25'

Verantwoording gegevens

P. Koenders, Tussen Christelijk reveil en seksuele revolutie Bestrijding van de zedeloosheid met de nadruk op repressie van homoseksualiteit (Leiden (diss.) 1996), 80.

ad oprichtingsdatum:

De herdenkingsbrochure 40 jaren Unionwerk in Amsterdam (een uitgave van de Nederlandsche Vereeniging ter behartiging van de belangen der jonge meisjes (Union), Afdeeling Amsterdam, 1938) 3.

ad activiteit en relaties:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 709, 710.

 

Opmerkingen

ad richtgroep:

prostituees, preventief

ad levensbeschouwing:

protestants (evangelisch-christelijk)

ad einddatum:

In jan. 1977 fuseerde de inmiddels Nederlandse Vereniging voor Jongeren 'Union' geheten vereniging met Vereniging Nederlands Informatie- en Adviescentrum voor Jonge mensen (NIAC) tot de Landelijke Vereniging van Maatschappelijke Advies- en Informatiecentra.

Archief

Het archief maakt deel uit van het archief van de Union Federatie van Instellingen voor Maatschappelijk Advies en Informatie dat zich onder nummer 288 in Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis bevindt. Het bevat alleen archiefmateriaal uit de periode 1902-1974.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Pels, Pauline, 'Juffrouwen met een rood-witten band om den arm: een beknopte geschiedenis van de Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes', in: Jeugd en samenleving (Utrecht vol. 23 afl. 10 1993) 509-517.

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Romondt Vis-Quarles de Quarles, J.D. van e.a. (reds.), Vijftig jaar vrouwenwerk: gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging ter behartiging van de belangen der jonge meisjes, 1882-1932 (Amsterdam 1932).