Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot christelijke verzorging van Zenuwlijders in Nederland

Naam Vereeniging tot christelijke verzorging van Zenuwlijders in Nederland
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1900 (oprichting)
Einddatum 1903
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Geesteszieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

Christelijke verzorging van zenuwlijders

Activiteit

het mogelijk maken dat een sanatorium voor zenuwlijders van christelijke signatuur te Zeist werd opgericht en instandgehouden

Voortzetting van

de afdeling voor zenuwlijders van de Vereeniging tot christelijke verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders te Utrecht, opgericht in oktober 1884.

Aangesloten bij

de in 1901 opgerichte, te Amsterdam gevestigde Centraal-Bond van Christelijk-philantropische Inrichtingen in Nederland.

Oprichters

leden van de Vereeniging tot christelijke verzorging van krankzinnigen en zenuwlijders

Beschermheren -of vrouwen

H.M.de Koningin-Moeder

Bestuursleden

een van de bestuursleden was dr. Hermanides

Eigen gebouw (adres)

Het Christelijk Sanatorium te Zeist geopend in 1903. Na een fusie in 1992 met de Willem Arntsz Hoeve en het Willem Arntsz-huis ging het over in de H.C. Rümke groep.

Verantwoording gegevens

Gereformeerde Stichtingen van Barmhartigheid in Nederland (uitgegeven vanwege den Gereformeerden Bond van Vereenigingen en Stichtingen van Barmhartigheid in Nederland (Kampen 1927)) 59-62.

Opmerkingen

ad literatuur over de vereniging:

een recensie van dit boek van Hans van der Ploeg getiteld: 'Het einde van de Christelijke zenuwlijder' verscheen in de boekenbijlage van de NRC van 9 oktober 1993; zie http://www.nrcboeken.nl/recensie/het-einde-van-de-christelijke-zenuwlijder.

ad laatste vermelding:

Om vast te kunnen stellen of het Christelijk Sanatorium te Zeist nog steeds in stand gehouden werd door de Vereeniging tot christelijke verzorging van Zenuwlijders in Nederland toen in 1992 tot fusie met andere psychiatrische instellingen werd besloten, is nadere studie vereist. Het sanatoriumgebouw zelf is nog altijd in functie.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Hutschemaekers, Giel en Christoph Hrachovec (reds.), Heer en heelmeesters. Negentig jaar zorg voor zenuwlijders in het Christelijk Sanatorium te Zeist (Nijmegen 1993).