Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot verbetering der huisvesting van de mingegoede Volksklasse te Koog a/d Zaan

Naam Maatschappij tot verbetering der huisvesting van de mingegoede Volksklasse te Koog a/d Zaan
Plaats Koog aan de Zaan
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1862 (eerste vermelding)
Einddatum 1862 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

bevordering van den algemeenen gezondheidstoestand en van plaatselijke welvaart door het verschaffen van eenvoudige doch gezonde woningen aan het mingegoede deel der bevolking (Goossens)

Activiteit

de bouw financieren van eenvoudige doch gezonde woningen voor het armere deel van de bevolking

Koninklijk Besluit 15 juni 1862 nr. 16
Staatscourant

26-06-1862

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1968