Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Megadlei Jsoumien" of het Opvoeden van Weezen

Naam Vereeniging "Megadlei Jsoumien" of het Opvoeden van Weezen
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Enschede
Provincie Overijssel
Begindatum 1889
Einddatum 1889 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen, Wezen
Doelstelling

het verplegen, verzorgen en opvoeden van -, het voorzien van maatschappelijk en godsdienstig onderwijs aan behoeftige, ouder-, vader- of moederlooze kinderen en hun te doen opleiden tot eenig ambacht of beroep (Goossens)

Activiteit

zorg dragen voor de verpleging, opvoeding en het onderwijs van 'behoeftige, ouder-, vader- of moederlooze kinderen en hun te doen opleiden tot eenig ambacht of beroep'

Koninklijk Besluit 11 november 1889 nr. 22
Staatscourant

13-02-1890

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1190