Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Bond van Nederlandsche krijgslieden tot bestrijding der drinkgewoonten onder den naam "De Heer is onze bannier"

Naam Bond van Nederlandsche krijgslieden tot bestrijding der drinkgewoonten onder den naam "De Heer is onze bannier"
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 23 april 1891 (oprichting)
Einddatum 1893 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten, Militairen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Militairen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

de heerschende drinkgewoonten onder de militairen tegen te gaan

Activiteit

het propageren van het ideaal van de onthouding, vooral door het goede voorbeeld te geven

Heeft als afdeling(en)

vermoedelijk die in de diverse kazernes.

Oprichters

Mr. van Beijeren, directeur van het Militair Tehuis in Den Haag en mr. Beijen, gep. kapitein der Genie in Drenthe; H. van der Dool, korporaal der P.S. artillerie, gekozen tot president.

Bestuursleden

Het eerste bestuur werd gevormd door de oprichters.

Vergaderplaats

Het Militair Tehuis in Den Haag.

Verantwoording gegevens

De Wereldstrijd, tevens orgaan der Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 2e jrg. (1893) nr. 28, 111 en nr. 33, Bijblad 2.

Opmerkingen

Volgens De wereldstrijd heeft de Bond in 1893 73 militairen in Nederland als lid, plus één in West- en 21 in Oost-Indië.

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief