Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Te Huis", Logement voor vrouwelijke personen te Amsterdam

Naam Vereeniging "Te Huis", Logement voor vrouwelijke personen te Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1855 (oprichting)
Einddatum 1882 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Prostituees, Vrouwen (algemeen)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan vrouwelijke personen, die van elders naar de hoofdstad komen om diensten te zoeken, een veilig verblijf te verschaffen en haar aldus voor geldafpersing of verleiding te bewaren

Activiteit

het mogelijk maken dat aan vrouwelijke personen, die van elders naar de hoofdstad komen om diensten te zoeken, een veilig verblijf wordt verschaft, zodat zij 'voor geldafpersing of verleiding' worden bewaard

Neemt deel aan

de christelijke philantropie van de Inwendige Zending, zoals ook de zusterorganisaties in andere grotere steden als Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Oprichters

De Vereeniging ter verbreiding der Waarheid te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

L. Heldring, 'Binnenland Te Huis, Logement voor vrouwelijke personen te Amsterdam' in: Bouwsteenen. Tijdschrift voor Inwendige Zending, 1e jrg. (1882) 318-320.

Petra de Vries, Kuisheid voor mannen, vrijheid voor vrouwen. De reglementering en bestrijding van prostitutie in Nederland, 1850-1911 (Hilversum 1997) 66.

Opmerkingen

'Naast de doorgangshuizen en tehuizen voor ongehuwd zwangere vrouwen bestonden er ook speciale logementen voor vrouwen. In 1890 waren er in negen steden één of meer van dergelijke instellingen.' (De Vries)

ad richtgroep:

prostituees, preventief

ad leden:

naast aandeelhouders waarschijnlijk ook belangstellenden die op andere wijze hun financiële bijdrage leverden

ad richtgroep:

In 1881 logeerden 606 vrouwen en meisjes in het Te Huis. (Heldring)