Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot het Weren van Misbruik van Sterken drank

Naam Vereeniging tot het Weren van Misbruik van Sterken drank
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 1858 (eerste vermelding)
Einddatum 1858 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

misbruik van sterke drank te weren

Activiteit

het weren van misbruik van sterke drank

Bestuursleden

In 1858:

ds. Jeremias Frederik Lodewijk Abresch, voorzitter, Abraham Brouwenaar, secretaris, Dirk Jeras, Abraham Gouka en Pierre Jean Bourdrez. Geen vermelding in de jaarboekjes over 1875 en 1880.

Verantwoording gegevens

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1858 (Middelburg 1858).

Opmerkingen

ad eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de vermelding in Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1858.