Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Ziekenverpleging

Naam Ziekenverpleging
Plaats Veenendaal
Provincie Utrecht
Begindatum 1 januari 1898 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

vooreerst het gratis verstrekken van versterkende middelen aan behoeftige zieken van alle gezindten, wonende te Stichtsch- en Geldersch-Veenendaal en, zoodra de geldmiddelen der vereeniging zulks toelaten, het aanstellen en salarieeren van eene ziekenverpleegster(Staatscourant)

Activiteit

'het gratis verstrekken van versterkende middelen aan behoeftige zieken van alle gezindten, wonende te Stichtsch- en Geldersch-Veenendaal'

Koninklijk Besluit 20 januari 1899 nr. 6
Staatscourant

31-1-1899

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de Staatscourant van 31 januari 1899.