Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Roomsch-Katholieke Rosa-Vereeniging

Naam Roomsch-Katholieke Rosa-Vereeniging
Plaats Bolsward
Provincie Friesland
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

De doelstelling in de Pius-Almanak van 1894: 'ondersteuning van behoeftige kinderen', in 1899 en 1903: 'het vervaardigen van kleedingstukken voor de armen'.

Activiteit

'het vervaardigen van kleedingstukken voor de armen'

Bestuursleden

in 1894, 1899 en 1903: mej. Jorica van der Werf, presidente

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 432.
Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900
(Alkmaar 1899) 239.
Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 562.

Opmerkingen

In J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) komt op pagina 772, gerangschikt onder Ziekenzorg, ook een Rozavereeniging voor, waarvan de gevraagde inlichtingen niet zijn  ontvangen. Blankenberg c.s. vermelden geen Roza-vereniging in de categorie verenigingen 'welker hoofddoel is het uitdeelen van Kleedingstukken aan behoeftigen' dus mogelijk is dezelfde Rozavereniging te Bolsward bedoeld.