Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot bevordering van kleeding aan minvermogende kinderen van alle religiƫn

Naam Vereeniging tot bevordering van kleeding aan minvermogende kinderen van alle religiƫn
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1946 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verschaffen van kleding aan arme kinderen te bevorderen

Activiteit

het oprichten en in stand houden van een organisatie die arme kinderen kleding verschaft

Koninklijk Besluit 15 aug. 1894 (wijz,); 1899
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 446.

Register van de Staatscourant van 1894 en 1899

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Gevraagde inlichting niet ontvangen Blankenberg c.s. hebben tijdens hun onderzoek voor de Gids de vereniging een vragenlijst gestuurd, maar geen enkele reactie daarop gehoord. In de Gids is daarom bij deze instelling vermeld dat de gevraagde inlichtingen niet ontvangen waren. Meer
Blankenberg c.s. schrijven in hun inleiding op de Gids (p. XVI), dat dit regelmatig voorkwam, maar zij gaan niet in op mogelijke verklaringen. We kunnen veronderstellen dat instellingen op hun privacy gesteld waren en het niet nodig vonden hun werkwijze en ondersteuningscriteria openbaar te maken. Naast geslotenheid kunnen er echter ook heel andere verklaringen zijn: misschien was een instelling gebrekkig georganiseerd of functioneerde niet meer op het moment dat de enquête ontvangen werd.
Opmerkingen

In het Nieuw Israëlitisch Weekblad ( jrg. 1896) staat op pagina 28 een artikel over deze vereniging.

Archief

Archiefstukken m.b.t. de Vereeniging tot bevordering van kleeding van minvermogende kinderen van alle religies over de periode 1916 - 1946 bevinden zich in de rubriek Documentatie in het archief van de Sociale Raad ter Amsterdam en rechtsvoorgangers dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.