Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Dorcas

Naam Vereeniging Dorcas
Plaats Sommelsdijk
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Ouderen, Weduwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

arme gezinnen, weduwen en bejaarden te ondersteunen 'in kleeding, ligging en dekking'

Activiteit

'Uitdeelingen uitsluitend in kleeding, ligging en dekking aan weduwen, groote gezinnen en personen te oud en gebrekkig om te werken. De uitdeelingen hebben in hoofdzaak eenmaal in het jaar plaats, en beslissing berust bij het bestuur.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 443-4.