Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Evangelisch Luthersch genootschap van vrouwelijke weldadigheid

Naam Evangelisch Luthersch genootschap van vrouwelijke weldadigheid
Plaats Delft
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

voornamelijk behoeftige kraamvrouwen der Evangelisch Lutherse gemeente te Delft te ondersteunen

Activiteit

'De zorg beperkt zich voornamelijk bij behoeftige kraamvrouwen der Ev. Luth. gemeente te Delft. Aan moeders wordt bij de geboorte harer kinderen ondersteuning gegeven in kleeding voor moeder en kind en in een gift in eens. Om op deze wijze te worden ondersteund moet men twee jaren in Delft woonachtig zijn. Onderzoek wordt ingesteld en overleg gepleegd met den predikant.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 789.