Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Centraal Isräelietisch Wees- en Doorgangshuis te Leiden 'Machaseh Lajethomiem' ('Toevlucht voor wezen')

Naam Centraal Isräelietisch Wees- en Doorgangshuis te Leiden 'Machaseh Lajethomiem' ('Toevlucht voor wezen')
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1889 (eerste vermelding)
Einddatum 1951 (opheffing)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

een tehuis voor verlaten en verweesde joodse kinderen op te richten en in stand te houden

Activiteit

het financieren van de oprichting en instandhouding van een tehuis voor verlaten en verweesde joodse kinderen

Werkt samen met

Vereeniging "Centraal Israelietisch Kinder- en Doorgangshuis", te Rotterdam, opgericht in 1890.

 

Oprichters

'De weesvader van Rotterdam A.I. Kiek.'

Eigen gebouw (adres)

Het eerste weeshuis was een huurpand in de Nieuwsteeg, het tweede aan de Stille Rijn. Latere behuizingen dateren uit de 20e eeuw. (Roodenbergerstraat en de Cronesteinkade)

Koninklijk Besluit 4 februari 1896
Verantwoording gegevens

Gegevens ontleend aan de titel van het boekje van Leman: Het Centraal Isräelietisch Wees- en Doorgangshuis te Leiden in woord en beeld 1890-1929 (Den Haag 1929).

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 640.

ad relaties:

A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891) 474.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1896.

ad correspondenten:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1891 (Haarlem 1891) 194.

Opmerkingen

ad einddatum:

Op 17 maart 1943 werden alle bewoners door de Nederlandse politie uit het huis gehaald en weggevoerd. Dat was het einde van het weeshuis. 'In 1951 verkocht, als laatste bestuursdaad, de Vereniging Centraal Israëlitisch Kinder- en Doorgangshuis het pand aan de gemeente Leiden voor 122.500 gulden. Het geld werd geschonken aan een nieuw te bouwen kindertehuis in Israël, dat de naam Julianadorp (Kfar Juliana) ging dragen.'

ad activiteit:

'Verpleegd werden in de laatste jaren van 21 tot 30 personen'. (Blankenberg in 1899)

correspondenten:

De vereniging heeft correspondenten te Haarlem, in 1891 waren dat: A. Weill en A.B. Polak

Archief

In het archief van de Joodse Gemeente te Culemborg, dat onder nr. 882 wordt bewaard in het Regionaal Archief Rivierenland bevinden zich 'Statuten der Vereeniging Centraal Israëlitisch Wees- en Doorgangshuis "Macheh Lajesoumin" te Leiden'.

 Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Leman, Is., met voorwoord van J.L. Palach, Het Centraal Isräelietisch Wees- en Doorgangshuis te Leiden in woord en beeld 1890-1929 (Den Haag 1929).