Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tegen Bedelarij

Naam Vereeniging tegen Bedelarij
Opmerkingen over naam in 1917: Vereeniging voor armenzorg en tegen bedelarij
Plaats Schiedam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1913
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het hoofddoel der vereniging is om door grondig onderzoek voor belanghebbenden te bewerken dat hun giften niet aan onwaardigen worden gegeven; in enkele gevallen treedt de vereeniging zelf handelend op door uitbesteding'. (Blankenberg)

Activiteit

'bij volstrekte noodzakelijkheid wordt stoffelijke onderstand verstrekt, doch alleen dan wanneer men duurzame verbetering kan aanbrengen. Het vereniging is hiertoe in wijk-comité's onderverdeeld.'

Heeft als deelnemer

'een dames-comité wier doel is bestrijding der armoede en haar oorzaken.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 382.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan een door de gemeente Schiedam circa 1913 opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid in de gemeente Schiedam, die aan den armenraad deelnemen’; in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 90.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Lechner, Joh., Ets over de Vereniging voor Armenzorg en tegen Bedelarij (z.p. 1914).