Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Saädas Anious (Hulp in Lijden)

Naam Saädas Anious (Hulp in Lijden)
Opmerkingen over naam n.b. de spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1848 (oprichting)
Einddatum 1848 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Ondersteuning van joodse kraamvrouwen.

Activiteit

Het bieden van hulp aan joodse kraamvrouwen.

Verantwoording gegevens

M. Baron, 'Het Genootschap van Moederlijke Weldadigheid' in Stad en Lande jrg. 12 (2003) nr. 3, 4.

S. van der Poel, Joodse stadjers. De joodse gemeenschap in de stad Groningen 1796-1945 (Assen 2004) 34. Ook uitgegeven als deel 11 in de serie Bouwstoffen voor de geschiedenis der Joden in Nederland, door de mr. J.H. de Vey Mestdagh Stichting.