Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Kamer van Navraag

Naam Vereeniging Kamer van Navraag
Alternatieve namen
  • Kamer van navraag naar behoeftigen (Blankenberg)
Plaats Deventer
Provincie Overijssel
Begindatum 1881 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

a. gegevens verzamelen over om onderstand verzoekende personen, en daarover desgevraagd inlichtingen verschaffen, b. bijstand verlenen in enkele gevallen aan armoedige personen of huisgezinnen, die niet in de termen vallen van door enig kerkelijk of burgerlijk armbestuur bedeeld te worden. (Blankenberg)

Activiteit

a. gegevens verzamelen over om onderstand verzoekende personen, en daarover desgevraagd inlichtingen verschaffen, b. bijstand verlenen in enkele gevallen aan armoedige personen of huisgezinnen, die niet in de termen vallen van door enig kerkelijk of burgerlijk armbestuur bedeeld te worden. (Blankenberg)

Werkt samen met

zo veel mogelijk armzorginstellingen, burgerlijk, kerkelijk of particulier.

Verantwoording gegevens

algemeen:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 419.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van de werkzaamheden der Kamer van navraag naar behoeftigen gedurende haar .. levensjaar (Deventer 1881 -).