Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Jongedochters-Vereeniging "Die zich der armen ontfermt, leent den Heer" (Spr. 10:17)

Naam Jongedochters-Vereeniging "Die zich der armen ontfermt, leent den Heer" (Spr. 10:17)
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 8 januari 1886 (oprichting)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Deze vereeniging (...) heeft een tweeledig doel, namelijk door handenarbeid in de behoeften van nooddruftigen te helpen voorzien, en aan jongedochters gelegenheid te geven, gezellig en ter verkrijging van voedsel voor verstand en hart samen te zijn.' (Jaarboekje)

'door handenarbeid in de behoeften van nooddruftigen te helpen voorzien, en aan jongedochters de gelegenheid te geven, gezellig en ter verkrijging van voedsel voor verstand en hart samen te zijn.' (Blankenberg)

Activiteit

het maken van kleding voor armen.

Vergaderplaats

De vereniging 'houdt hare bijeenkomsten in de Consistoriekamer der Gereformeerde Kerk B (KLein Heiligland). (Blankenberg en Jaarboekje)

Verantwoording gegevens

Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1904 (Haarlem 1904) 419.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 449.

 

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

protestants (gereformeerd)

leden:

'de vereniging telt 20 leden.' (Blankenberg in 1899)

'Zij [de vereniging] telt 18 leden.' (Jaarboekje 1904)