Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsch Verbond der Vereenigingen Pro Juventute

Naam Nederlandsch Verbond der Vereenigingen Pro Juventute
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1901 (oprichting)
Einddatum 1980 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

te dienen tot overlegorgaan voor de plaatselijke, in hoge mate autonome Vereenigingen Pro Juventute, in hun bestrijding van de criminaliteit der jeugd

Activiteit

het regelmatig organiseren van overlegvergaderingen met vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen Pro Juventute

Hierbij aangesloten

de Vereenigingen Pro Juventute te Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht

Oprichters

de vijf bestaande, locale Vereenigingen Pro Juventute.

Verantwoording gegevens

M.G.J. Boissevain, 'Het Nederlandsch Verbond der Vereenigingen "Pro Juventute" ', in: H.J. de Dompierre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.) Tijdschrift voor Armenzorg 2e jrg. (1901) no 33, 57-58.

D. Simons, '"Pro juventute" in 1900', t.a.p. 129-131.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Opmerkingen

 

 

Archief

Het archief van het Verbond van Verenigingen Pro Juventute 1902-1980 wordt onder toegangsnummer NL-HaNA, 2.19.052.2 bewaard in het Nationaal Archief; inventaris.

Doordat het hoofdaccent van de basisactiviteiten op plaatselijk niveau lag, is de papieren neerslag van de vooroorlogse landelijke coördinatie gering. In 1900 is er sprake van een landelijke vergadering en pas in 1923 is er sprake van een landelijk verbond met statuten, een geregelde verslaggeving van plaatselijke organisaties en gestructureerde activiteiten.

Het oudste document van het archief is het 'Notulenboek van afgevaardigdenbijeenkomsten van de verenigingen Pro Juventute en van het Nederlands Verbond Pro Juventute, 1900-1929.' en 'Stukken betreffende algemene jaarvergaderingen, 1902-1957'.

Voorts bevat het archief: Ingekomen jaarverslagen van verenigingen Pro Juventute' alsook 'Ingekomen stukken van verenigingen Pro Juventute' maar eerst vanaf 1929 resp. 1930.