Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verschaffing van arbeid

Naam Vereeniging tot verschaffing van arbeid
Alternatieve namen
  • Amerongsche Vereeniging tot verschaffing van arbeid (Blankenberg)
Plaats Amerongen
Provincie Utrecht
Begindatum 1890 (eerste vermelding)
Einddatum 1923 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het voorkomen van bedelarij en armoede, door het verstrekken van betaling in evenredigheid van geleverden arbeid' (Blankenberg)

Activiteit

'In de wintermaanden wordt aan behoeftige mannen werk verschaft, de te verrichten arbeid bestaat uit het rooien van boomen, zagen en hakken van kachelhout, horren en vervoeren van grint, het maken van bezems en stroodokken. Aan dertig à veertig gezinshoofden wordt door elkander werk verschaft.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 20 maart 1891
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 883.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1891

gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, ontleend aan de archiefbeschrijving

Archief

In het archief van het Huis Amerongen, dat onder toegangsnummer 1001 wordt bewaard in het Utrechts Archief bevindt zich dossier 'Jaarverslagen van de Amerongsche vereeniging tot verschaffing van arbeid, te Amerongen, met statuten en bijbehorende stukken, 1890-1923'.