Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Sociƫteit tot onderstand van verminkte militairen der Amsterdamsche landmilitie

Naam Sociƫteit tot onderstand van verminkte militairen der Amsterdamsche landmilitie
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum februari 1814 (oprichting)
Einddatum 1851 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Militairen, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'de geldelijke ondersteuning van behoeftigen, ten gevolge van verminking of verwonding tijdens het beleg van Naarden of in den slag bij Waterloo' (Calisch)

Activiteit

'de geldelijke ondersteuning van behoeftigen, ten gevolge van verminking of verwonding tijdens het beleg van Naarden of in den slag bij Waterloo' mogelijk maken.

Oprichters

J. Brouwer Jz., J. Willink Jz., J.W. Gulcher, mr. J. Fabius, mr. P.J. van Naamen van Scherpenzeel (directeur) en A. de Veer.

Bestuursleden

Het bestuur in 1850: D. Kinker, directeur, mr. P.J. van Naamen van Scherpenzeel en F.W. Fabius als commissarissen.

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 416. (Uit echte bronnen bijeengebracht door N.S.C.)

Opmerkingen

ad richtgroep:

gewonde en verminkte militairen.

inkomsten:

'Het fonds, daartoe bijeengebracht door onderscheidene menschenvrienden, als ook door officieren bij de Amsterdamsche schutterij in 1814 en 1815 is ingeschreven op het grootboek der nationale schuld'.