Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Studenten-Vereeniging tot Ondersteuning van Behoeftige Kraamvrouwen te Amsterdam

Naam Studenten-Vereeniging tot Ondersteuning van Behoeftige Kraamvrouwen te Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1892 (eerste vermelding)
Einddatum 1936 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Studenten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

versterkend voedsel aan arme kraamvrouwen te verlenen

Activiteit

'Haar [de kraamvrouw] wordt verstrekt: 18 eieren, 9 liter melk, 3 biefstukjes, 3 porties gerookt vleesch, in den tijd van 9 dagen. Zo noodig kan de onderstand langer verleend worden.'

Hiertegenover staat: 'De kraamvrouwen moeten van gemeente-wege verloskundige hulp ontvangen en toelaten dat de student bij de verlossing tegenwoordig is.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 20 september 1892
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 794.

ad Koninklijk besluit:

Register van de Staatscourant 1892

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Archief

In het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam, dat onder toegangsnummer 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam, worden enkele stukken bewaard die de Studentenvereniging betreffen. Archiefperiode: 1913 - 1936.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Jaarverslag der Studenten-Vereeniging tot Ondersteuning van Behoeftige Kraamvrouwen te Amsterdam (Amsterdam 1893).