Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen

Naam Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1917 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het doel der vereeniging is om behoeftige vrouwen van alle godsdienstige gezindten, ingezetenen der stad Utrecht, met een talrijk gezin bezwaard, in het kraambed te hulp te komen (...).' (Blankenberg)

Activiteit

'[de hulp wordt verleend] door het uitreiken van bossen stroo, kleederen voor het pasgeboren kind of een luiermand, bons voor kruidenierswaren en in den winter brandstoffen, van November tot Maart een deken. Bij de geboorte van een levenloos kind vervalt alleen de luiermand. Door dames-bestuurderessen en bodinnen wordt onderzoek naar de werkelijk bestaande behoefte gedaan. Om te worden ondersteund moeten zij zich drie maanden vóór de bevalling bij de bodin aanmelden, zij moeten drie kinderen in leven hebben. Om te worden ondersteund moeten de echtgenooten der hulpvragenden 8 jaren in de gemeente wonen.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 799.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan de circa 1917 opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid te Utrecht, die zich bereid verklaard hebben aan de samenstelling van den Armenraad voor den nieuwen termijn van 4 jaren mede te werken'. (in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 90)