Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Charitas

Naam Vereeniging Charitas
Plaats Aengwirden
Provincie Friesland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het doel der Vereeniging is versterkende middelen aan behoeftige zieken te verschaffen, nadat de geneesheer daartoe de noodige aanwijzingen heeft gegeven.' (Blankenberg)

Activiteit

het verschaffen van versterkende middelen aan behoeftige zieken

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 772.