Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Zuid-Bevelandsche Dorcas-Vereeniging, De -

Naam Zuid-Bevelandsche Dorcas-Vereeniging, De -
Plaats Goes
Provincie Zeeland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

'onderstand wordt verleend in ligging en dekking aan behoeftigen die minstens 30 jaar oud zijn, zonder onderscheid van gezindte' (Blankenberg)

Activiteit

het verlenen van ondersteuning 'in ligging en dekking aan behoeftigen die minstens 30 jaar oud zijn, zonder onderscheid van gezindte. Vooraf wordt een onderzoek ingesteld door de leden der Vereeniging, die tijdens de hulp ook geregeld huisbezoek doen. Men moet zich bij de presidente aanmelden.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 452.